Samtalsgrupp – digital

I oktober startar en ny samtalsgrupp för medlemmar med OCD-spektrumdiagnoser och anhöriga. Under tolv veckor får du lära dig mer om OCD och andra närliggande diagnoser, lära dig mer om behandling och hälsa generellt, diskutera motivation till livsförändring samtidigt som du får samtala med personer med liknande erfarenheter. Målet är att informera, motivera och stärka deltagarna.

För att kunna ha öppna samtal undviker vi att ha drabbade och anhöriga som har en relation till varandra i samma samtalsgrupp. En av er får i så fall vänta till den samtalsgrupp som startar i vår.

Gruppen träffas digitalt på tisdagkvällar 18.00 – 20.30, med start 13 oktober. För att skapa förutsättningar för bra dialog inom gruppen är deltagarantalet begränsat. Kursavgiften är 300 kronor (150 kronor för arbetslösa och studerande). Ledare är Kela och Ulrica Dahlén.

  • Plats: Digitalt via Zoom
  • Tid: 18-20.30
  • Start: 13:e oktober
  • Anmäl dig till info@ocdstockholm.se eller ring 08-669 3039 om du vill vara med.

Varmt välkomna!