Träff för dig som har BDD (body dysmorphic disorder) den 23 april kl. 18.

Chans till erfarenhetsutbyte och att möta andra i samma situation under ledning av Johanna Hennberg som själv har BDD. Mötet sker via det digitala verktyget Zoom, anmäl dig till info@ocdstockholm.se senast 22 april så skickar vi info om hur du gör för att ansluta dig till mötet. Vill man delta utan att ha sin webbkamera påslagen går det självklart bra!