Välkommen till föreningens café- och samtalskvällar, varannan onsdag 18-20 (ojämna veckor)! Samtal för dig som har en diagnos inom OCD-spektrumet och för dig som är anhörig. Vi pratar om livet med diagnos, relationer, utbildning, arbete och annat som kan dyka upp.

Träffarna sker via det digitala verktyget zoom (gratis att ladda ner), en ledare från föreningen finns med och håller i samtalet. Anmäl dig till info@ocdstockholm.se senast kl. 16 den dag träffen ska hållas.

Varmt välkomna!

Träffarna är gratis och du behöver inte vara medlem för att delta i enstaka träffar. Återkommer du på många träffar ser vi gärna att du blir medlem, det ordnar du enklast genom en anmälan på Svenska OCD-förbundets hemsida: https://ocdforbundet.se/bli-medlem-nu/

Känner du dig osäker på zoom-verktyget kan du ladda ner vår lathund här.