Oskar Flygare, post-doktor vid Karolinska Institutet och psykolog på OCD-programmet vid Psykiatri Sydväst i Stockholm, har disputerat med sin avhandling ”Improving access and outcomes in the treatment of obsessive-compulsive disorder” vid Karolinska Institutet. Avhandlingen bygger på fyra separata studier:

  • Effect of ICBT versus face-to-face CBT for adults with OCD
  • Effectiveness of adapted CBT for OCD with co-occuring ASD
  • Treatment response and remission in OCD using the OCI-R
  • Implementation of ICBT for OCD in the United Kingdom

Resultaten av studierna kan sammanfattas så här:

  • Terapeutledd IKBT (internetbaserad kognitiv beteendeterapi) för vuxna med OCD är i jämförelse med traditionell KBT kostnadseffektiv. Studien kunde inte till fullo visa att IKBT är helt likvärdig med vanlig KBT.
  • Icke-terapeutledd IKBT är troligtvis mindre effektiv än traditionell KBT för vuxna med OCD, men är mer kostnadseffektiv och kräver ingen guidning från terapeut.
  • Anpassad behandling för OCD i kombination med autism är delvis effektiv men ytterligare utveckling behövs för att förbättra behandlingen för denna patientgrupp.
  • Om klinisk utvärdering inte finns tillgänglig kan självskattningsskalan OCI-R användas för att utvärdera behandlingsresultat för OCD.
  • Terapeutledd IKBT för OCD har visat sig vara en effektiv behandling när den implementerades i IAPT services i Storbritannien.

Du hittar avhandlingen i sin helhet här: Thesis_Oskar_Flygare