Oskar Flygare, post-doktor vid Karolinska Institutet och psykolog på OCD-programmet vid Psykiatri Sydväst i Stockholm, har disputerat med sin avhandling ”Improving acess and outcomes in the treatment of obsessive-compulsive disorder” vid Karolinska Instutet. Avhandlingen bygger på fyra separata studier:

  • Effect of ICBT versus face-to-face CBT for adults with OCD
  • Effectiveness of adapted CBT for OCD with co-occurring ASD
  • Treatment respons and remission in OCD using the OCI-R
  • Implementation of ICBT for OCD in the United Kingdom

Resultaten kan sammanfattas så här:

Terapeutledd IKBT (internetbaserad kognitiv beteendeterapi) för vuxna med OCD är i jämförelse med traditionell KBT kostnadseffektiv. Studien kunde inte till fullo visa att IKBT är helt likvärdig med vanlig KBT.

Icke-terapeutledd IKBT är troligtvis mindre effektiv än traditionell KBT för vuxna med OCD, men är är mer kostnadseffektiv och kräver ingen guidning från terapeut.

Anpassad behandling för OCD i kombination med autism är delvis effektiv men ytterligare utveckling behövs för att förbättra behandlingen för denna patientgrupp.

Om klinisk utvärdering inte finns tillgänglig kan självskattningsskalan OCI-R användas för att utvärdera behandlingsresultat för OCD.

Terapeutledd IKBT för OCD har visat sig vara effektiv när den implementeraes i IAPT services i Storbritannien.

Du hittar avhandlingen i sin helhet här: Thesis_Oskar_Flygare