Föreningens medlemmar är varmt välkomna till vårt årsmöte den 21 mars kl.14.15. På grund av corona-viruset och dess konsekvenser välkomnar vi föreningsmedlemmar att delta per telefon (den som är frisk och vill komma till föreningslokalen är självklart välkommen också). Är du intresserad av att delta per telefon, mejla info@ocdstockholm.se så skickar vi information om hur du gör för att ansluta till en gemensam telefonkonferens. Samtalet kostar lika mycket som ett vanligt telefonsamtal.

Årsmöteshandlingarna kommer finnas utskrivna till mötet, men du kan också ladda ner handlingarna här:

Den föreläsning som vi planerat skulle äga rum innan årsmötet är inställd, vi hoppas att vi kan genomföra den senare i år.