Vill du vara med och göra skillnad? Ordförandeposten är ledig! 

Föreningens nuvarande ordförande har tyvärr meddelat att hon inte kan fortsätta efter årsmötet den 20 mars, även om hon kommer finnas kvar i styrelsen. Vi söker därför en ny ordförande som kan ta över uppdraget.

Vill du vara med och bidra till att fler med OCD-relaterade diagnoser får snabb och säker vård? Vill du hjälpa till så att fler drabbade och anhöriga upptäcker vår fina förening och det stöd och den gemenskap vi kan erbjuda? Behoven är stora och vår förening behövs!

Uppdraget som ordförande innebär:

  • du leder styrelsens arbete, med möten cirka 10 gånger om året
  • tillsammans med den övriga styrelsen har du övergripande ansvar för föreningens verksamhet, ekonomi och personal
  • du är delaktig i nätverksarbete med andra patientföreningar och håller kontakt med styrelsen i Svenska OCD-förbundet och övriga lokala OCD-föreningar

Till din hjälp finns vice ordförande och övriga styrelseledamöter, som också kan representera föreningen vid möten och andra aktiviteter. Det verkställande ansvaret har föreningens verksamhetschef, som förutom att se till att alla aktiviteter löper på också sköter bokföring, löneadministration, dokumentation och bidragsansökningar. Föreningen har god kontroll över sin ekonomi och får årligen ekonomiskt stöd från region och kommun för att kunna driva verksamheten. Inom övriga styrelsen finns god kompetens kring ekonomi och intressepolitiskt föreningsarbete. Ordförande är med andra ord inte ensam – det här är ett lagarbete!

Vad krävs för att kunna ta uppdraget?

  • du bör kunna avsätta cirka 2 timmar i veckan – främst för att hålla dig uppdaterad på vad som händer inom föreningen och förbundet, men viss tid kommer också behöva läggas på möten (oftast kvällstid)
  • du ska ha erfarenhet av tvångssyndrom eller någon annan diagnos inom OCD-spektrumet, antingen som anhörig, egen diagnos eller som yrkesverksam

Uppdraget utförs på ideell basis, det vill säga att föreningen inte betalar ut någon ersättning för styrelsearbete.

Kontakta oss!

Vi hoppas att du som vill göra skillnad och samtidigt ha ett utvecklande och roligt uppdrag hör av dig till oss i valberedningen! Vi berättar gärna mer om styrelsearbetet och vad föreningen gör. Skriv ett par rader om din bakgrund, vad som gör att du vill ta uppdraget och skicka till info@ocdstockholm.se.

/Valberedningen

Elin Olaisson, Johanna Persson och Elisabet Berg Karls