Kostnadsfri webbaserad teaterföreställning om att vara syskon och anhörig. En föreställning där Östra teatern låter syskonen träda fram ur skuggorna.

Pjäsen skuggsyskon handlar om två män och en kvinna som är uppväxta i familjer där det fötts ett annorlunda barn, ett barn med en funktionsvariation. Vem stöttade dem och förstod vad de tvingades offra?

Syskon är en anhöriggrupp som syns ganska lite i den offentliga debatten, där många lever med tankar och känslor som de upplever som tabu och som har präglat hela deras vuxenliv. Finns det gemensamma upplevelser hos den här gruppen? Vad kan man tänka på som t ex förälder, skolpersonal, psykolog,  handläggare eller arbetsgivare?

Pjäsen kan ses på Finsams hemsida www.finsamdalarna.se/vasterbergslagen mellan den 5-9 december, ingen föranmälan behövs. Arrangörer är Nätverket för psykisk hälsa i Dalarna.