Chans att delta i forskningsstudie kring samlarsyndrom! I studien erbjuds personer med samlarproblematik en kombinerad behandling bestående av kognitiv beteendeterapi i grupp och därefter boendestöd. För att delta i studien behöver du:

  • vara minst 18 år
  • bo i Stockholms län
  • ha samlarsyndrom (fastställd diagnos är inte ett krav, misstänker du att du har samlarsyndrom är du välkommen att ansöka om deltagande i studien)

Behandlingen sker vid Huddinge sjukhus och i ditt hem. Forskningsstudien leds av Karolinska Institutet i samarbete med Region Stockholm och Stockholms stad. Du kan läsa mer om studien och hur du gör för att anmäla dig på webbsidan samlarsyndrom.se 

Du kan också ladda ner ett informationsblad här.