Enkelt sätt att stärka dina kunskaper om Body Dysmorphic Disorder!

  • Vad? Digital utbildning om den psykiatriska diagnosen BDD
  • För vem? Personal inom elevhälsan eller ungdomsmottagning
  • Kostnad? Gratis för skolor inom Stockholm, för skolor från övriga landet tar vi ett självkostnadspris på 400 kr
  • Hur bokar jag? Gå in på vårt bokningssystem, (simple-sign-up) eller kontakta oss på info@ocdstockholm.se

Utbildningen ges via Zoom och riktar sig främst till ungdomsmottagningar samt skolpersonal såsom  skolpsykologer, skolsköterskor kuratorer, specialpedagoger men även övrig skolpersonal är välkomna att delta. Målet är att lära deltagarna mer om BDD i syfte att fler unga med diagnosen ska uppmärksammas och kunna remitteras till behandling. Under en timme får deltagarna kunskaper om:

  • diagnos och behandling
  • signaler att uppmärksamma
  • bemötande och anpassningar i skolan

Det kommer också finnas utrymme för frågor och diskussion – det bästa är om ni är flera ur arbetslaget som kan närvara vid samma tillfälle. Du kan antingen boka din utbildning via vårt bokningssystem, eller så kan du kontakta oss på info@ocdstockholm.se för fler tidsalternativ – vi är flexibla och anstränger oss för att anpassa oss efter era önskemål om tid.

Body Dysmorphic Disorder, BDD, är lika vanligt som tvångssyndrom bland unga, men diagnosen är betydligt mindre känd. BDD får ofta allvarliga konsekvenser, i en svensk studie framkom att 50 % av studiens patienter i åldrarna 13-17 år med BDD hade haft självmordstankar och/eller självskadebeteende. Skolfrånvaron i gruppen var mycket hög, 75 % hade störd skolgång.

Tack vare bidrag från Uppdrag Psykisk Hälsa kan vi erbjuda utbildningen gratis till skolor inom Stockholm. För övriga landet tar vi ut ett självkostnadspris på 400 kronor. Passa på att boka redan idag!

Du kan läsa mer om utbildningen i vårt informationsblad.