Som anhörig lider man också på olika sätt. Att se en älskad person ha svår och djup ångest gör att man känner sorg, oro och ibland skuld. Det är svårt att inte själv bli indragen i olika ritualer och beteendemönster i försöken att lindra den drabbades ångest. Detta tar både tid och energi, familjelivet blir lidande och det uppstår lätt konflikter. 

Föreningen ordnar nu en föreläsningskväll på tema att vara anhörig. Både medlemmar och andra är välkomna. 

På programmet:

  • Leg. psykolog Mikaela Svedmyr från BUP OCD föreläser och ger råd om hur man som anhörig kan förhålla sig till personen med tvångssyndrom och till den behandling som ges. 
  • Elin Olaisson berättar om sina erfarenheter som förälder till ett barn med OCD

Kvällen avslutas med en frågestund

Enklare fika kommer finnas till självkostnadspris.

  • Tid: 20 september kl. 18-20
  • Plats: Föreningslokalen, Erstagatan 1C, 7 tr (ring på porttelefonen för att bli insläppt)

Intresserad? Anmäl dig till info@ocdstockholm.se eller ring 08-669 3039 senast den 18 september.