Har du en anhörig som lider av body dysmorphic disorder?

Personer med body dysmorphic disorder (BDD), eller dysmorfofobi på svenska, är fixerade vid sitt utseende och uppfattar sig som fula, defekta eller till och med vanställda när de ser sin egen spegelbild.  Inget av detta är synbart för omgivningen. Det kan vara mycket svårt för anhöriga, vänner och andra i personens omgivning att förstå problematiken. 

Personer med BDD kan fastna i ritualer framför spegeln i timmar och kan ibland utveckla ett undvikande beteende med  isolation som följd. Det kan vara svårt att komma iväg till skola, arbete eller socialt umgänge. 

OCD-föreningen i Stockholm bjuder nu in till en BDD-kväll för anhöriga — kom och träffa andra i samma situation. Tillsammans med ledarna Helene Lundberg och Anna Fredriksson kan du byta erfarenheter och kanske få några goda råd. Förhoppningen är att vi senare ska kunna ordna en träff för de som själva är drabbade, under kvällen kan vi prata om lämplig tidpunkt för detta. 

  • Tid: 11 oktober kl. 18-20
  • Plats: Erstagatan 1C, 7 tr
  • Anmälan: info@ocdstockholm.se eller 08-669 3039 senast den 9 oktober

Det kostar ingenting att delta. Föreningen bjuder på enklare fika.

VÄLKOMNA!