Föreläsning om PANS 24 oktober

Känner du till diagnosen PANS? Det är en sjukdom som kan ge symptom av såväl tvångstankar, ätstörningar som psykos, men orsakas av allt att döma av en infektion. Behandling sker bland annat med antiinflammatorisk, infektionsbekämpande eller immunologisk behandling.

Läs mer »

Deltagare till studie om ORS sökes

Psykiatri sydväst genomför för närvarande en pilotstudie, i vilken de behandlar personer med olfactory reference syndrome (ORS) med internet-KBT. Studien har varit igång sedan i våras och hittills har ca 10 patienter behandlats. Ytterligare patienter behövs för att fullfölja studien – är du en av dem?

 

Läs mer »

Anhörigträff

En träff för dig som är anhörig till någon med tvångssyndrom eller annan diagnos inom OCD-spektrumet. Chans till erfarenhetsutbyte och att träffa andra i samma situations. Fika och samtal tillsammans med Johanna Maali Persson.

Läs mer »