Bidra till forskningen – delta i fokusgrupp!

Karolinska institutet inleder nu en spännande studie där man hoppas kunna minska risken för hjärt-kärl-sjukdom och diabetes typ 2 hos personer med tvångssyndrom. I forskningsprojektet kommer man sporra studiedeltagarna till mer hälsosamma levnadsvanor, en s.k. livsstilsintervention, och undersöka vilken effekt detta har.

Läs mer »

Digital ungdomsträff 8 mars

En träff för dig mellan 13-19 år med OCD. Du är inte ensam om att ha tvångssyndrom, det finns fler som tänker som du! Genom att dela erfarenheter med varandra kan man känna sig mindre ensam – var med på vår träff och möt jämnåriga som kan förstå hur du har det.

Läs mer »