Ny styrelse

Lördagen 21 mars genomförde föreningen sitt årsmöte, där knappt hälften av mötesdeltagarna deltog per telefon. Under årsmötet godkändes styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019.

Läs mer »