BDD-kväll 9 november

Får du återkommande oro och ångest över hur de ser ut? Känner du dig tvingad att dölja och korrigera sådant som du upplever är fel i ditt utseende? Om det här blir ett hinder i vardagen för dig kan det vara så att du har body dysmorphic disorder, BDD.

Läs mer »

Digital samtalsgrupp – start 13 oktober

Samtalsgrupp – digital

I oktober startar en ny samtalsgrupp för medlemmar med OCD-spektrumdiagnoser och anhöriga. Under tolv veckor får du lära dig mer om OCD och andra närliggande diagnoser, lära dig mer om behandling och hälsa generellt, diskutera motivation till livsförändring samtidigt som du får samtala med personer med liknande erfarenheter. Målet är att informera, motivera och stärka deltagarna.

Läs mer »