Välkommen till en föreläsning om samlarsyndrom med forskarna Volen Ivanov och Sofia Jägholm!

Man tror att 2-6 % av befolkningen har samlarsyndrom, samsjuklighet är vanligt främst med depression men även med OCD. Tillståndet är fortfarande relativt outforskat, men kunskaperna ökar allt eftersom. I denna föreläsning berättar Volen Ivanov och Sofia Jägholm, verksamma vid Karolinska Institutet och vid Psykiatri Sydväst i Stockholm, om en nyligen genomförd studie av hur personer med problematiskt samlande upplevt covid-19 pandemin.

Föreläsningen är kostnadsfri och man behöver inte vara medlem för att delta.

Varmt välkomna!

Vill du stötta vår verksamhet? Bli medlem! https://ocdforbundet.se/bli-medlem-nu/