I socialtjänstlagen slås fast att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning. Exempel på stöd kan vara informationsträffar, samtalsgrupper eller avlösning. Nedan har vi sammanställt vad de olika kommunerna i Stockholms län erbjuder.

Sammanställningen gjordes sommaren 2020, skulle du hitta någon uppgift som inte stämmer får du gärna kontakta oss och berätta det.

Botkyrka

Anhörigstödet i Botkyrka erbjuder seminarier, utbildningar och olika typer av anhörigträffar. Det finns flera anhörigsamordnare, varav en särskilt är inriktad på psykisk ohälsa, missbruk och neuropsykiatriska diagnoser (ej LSS). Kommunen erbjuder stöd både till barn och vuxna.

Danderyd

Anhörigstödet i Danderyd erbjuder samtal, kurser och cirklar bland annat för anhöriga till personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser. Anhörigstödet ger ut ett nyhetsbrev som du kan prenumerera på för att få information vad som är aktuellt för tillfället, och du kan även följa dem på Instagram.

Ekerö

Anhörigstödet i Ekerö erbjuder bland annat vägledning och anhöriggrupper för anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Haninge

Anhörigstödet i Haninge samarbetar bland annat med det digitala anhörigstödet ”En bra plats” där man kan få tillgång till föreläsningar, grupper och kontakt med andra anhöriga.

Huddinge

Anhörigstödet i Huddinge erbjuder bland annat samtal för anhöriga både enskilt och i grupp och även föreläsningar och utbildningar.

Järfälla

Anhörigkonsulenterna i Järfälla erbjuder bland annat rådgivning och stöd genom anhöriggrupper. De hjälper även till med kontakter till enskilda handläggare och frivilligorganisationer.

Lidingö

Lidingös anhörigstöd erbjuder enskilda samtal och anhöriggrupper. De erbjuder också fysiska träffar, kultur och tematräffar.

Nacka

Nacka kommun erbjuder enskilda samtal, anhöriggrupper och föreläsningar. Det finns stöd både till barn och vuxna.

Norrtälje

Kommunen erbjuder enskilda samtal, anhöriggrupper, föreläsningar och föredrag.

Nykvarn

Nykvarn erbjuder samtalsstöd och anhörigträffar.

Nynäshamn

Nynäshamns kommun stödjer anhöriga till personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS.

Salem

Salems anhörigstöd erbjuder enskilda samtal och även anhöriggrupper.

Sigtuna

Sigtunas anhörigstöd kan erbjuda stödsamtal, anhöriggrupper, föreläsningar och andra aktiviteter. I Sigtuna finns också en allmän anhörigförening som bl.a. anordnar utflykter.

Sollentuna

Sollentuna erbjuder råd, stöd, information och hjälp som underlättar för dig som anhörig. Anhörigstöd erbjuder också informationsträffar, föreläsningar och anhörigcirklar samt arrangerar sociala och hälsofrämjande aktiviteter. Förutom en anhörigkonsulent finns också en metodstödjare med särskilt fokus på missbruk och psykisk funktionsnedsättning.

Solna

I Solna anordnas bland annat samtalsgrupper för anhöriga.

Stockholm

Stockholms stad kan erbjuda stödsamtal och utbildningar. Stödet ser lite olika ut beroende på vilken stadsdelsförvaltning du tillhör. Vissa stadsdelsförvaltningar har nyhetsbrev som du kan prenumerera på. Du kan läsa mer om vad som erbjuds i just din stadsdel här:

Sundbyberg

I Sundbyberg erbjuds enskilda samtal, anhöriggrupper och föreläsningar.

Södertälje

Södertäljes anhörigstöd erbjuder bland annat enskilda samtal och aktiviteter i lokalen Träffen. Det finns flera anhörigkonsulenter varav en med inrikting på anhöriga till personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning.

Tyresö

Tyresö anhörigstöd anordnar bland annat regelbundna anhörigcaféer, ingen föranmälan behövs.

Täby

Anhörigstödet i Täby arrangerar bland annat seminarier och kurser och ordnar mötesplatser för anhöriga.

Upplands-Bro

Anhörigstödet i Upplands-Bro erbjuder enskilda samtal, föreläsningar och anhöriggrupper.  och en samtalsgrupp.

Upplands Väsby

Kommunen erbjuda enskilda samtal och även föreläsningar samt anhörigcirklar.

Vallentuna

Anhörigstödet i Vallentuna erbjuder samtal, föreläsningar, anhöriggrupper, föräldraforum och friskvårdsaktiviteter.  Anhörigstödet ger ut ett nyhetsbrev som du kan prenumerera på för att få information vad som är aktuellt för tillfället,

Vaxholm

Anhörigstödet i Vaxholm erbjuder föreläsningar och andra utbildningar.

Värmdö

Anhörigstödet i Värmdö erbjuder stöd till både barn och vuxna, bland annat information och rådgivning, enskilda samtal, anhöriggrupper, föreläsningar och utbildningar.

Österåker

Kommunen erbjuder enskilda samtal, informationsträffar, föredrag, anhörigcirklar, sociala och hälsofrämjande aktiviteter.