Svenska OCD-förbundet har under juni gjort en enkätundersökning om hur personer med diagnoser inom OCD-spektrumet påverkats av coronapandemin. Distansering, hemarbete och ändrade rutiner gör att många mår sämre psykiskt. Personer med diagnoser inom ocd-spektrumet är en särskilt sårbar grupp, där många även i vanliga fall upplever stark oro och ångest kopplad till smitta.

Svaren visar att så mycket som 50 % av dem som har diagnoser inom ocd-
spektrumet upplever att deras besvär förvärrats under pandemin, 18 % säger att besvären ökat betydligt. Bland de anhöriga säger 47 % att de har behövt ge mer stöd än innan till personen med diagnos under pandemin.

Du kan ta del av hela rapporten här: Svenska OCD-förbundets enkätundersökning.