Digital samtalsgrupp om BDD

I början av mars startar en ny samtalsgrupp för medlemmar med body dysmorphic disorder (BDD) och anhöriga. Du får lära dig mer om BDD, behandling och hälsa generellt och diskutera strategier för förändring.

Med ett skriftligt material som utgångspunkt möts gruppen digitalt under tio kvällar för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

För att kunna ha öppna samtal undviker vi att ha drabbade och anhöriga som har en relation till varandra i samma samtalsgrupp. En av er får i så fall vänta till den samtalsgrupp som startar i höst.

Gruppen träffas digitalt på onsdagskvällar 18.15 – 20.00, med start 9 mars. För att skapa förutsättningar för bra dialog inom gruppen är deltagarantalet begränsat. Kursen ges i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och avgiften är 300 kronor (150 kronor för arbetslösa och studerande). Ledare är Jasmine Öhlin och Elisabet Berg Karls.

  • Plats: Digitalt via Zoom
  • Tid: 18.15-20.00
  • Start:6:e april
  • Anmäl dig till info@ocdstockholm.se eller ring 08-669 3039 om du vill vara med. Senast den 30 mars vill vi ha din anmälan.

Om du ännu inte är medlem blir du det enkelt på Svenska OCD-förbundets hemsida: https://ocdforbundet.se/bli-medlem-nu/

Välkomna!