Efter en annorlunda tid, där vi fått hitta nya vägar för våra föreningsaktiviteter, ville vi undersöka vad deltagarna tyckt om de digitala träffar vi arrangerat under pandemin. Nu kan vi presentera resultaten från den enkätundersökning vi gjorde i somras!

De svar som kommit in visar att det finns flera orsaker att man sökt sig till föreningens digitala träffar, men det som motiverar mest är att man vill få dela erfarenheter med andra och att man genom det sociala mötet kan känna sig mindre ensam. De som svarat är överlag nöjda med ledarna och diskussionerna på träffarna och tycker att den digitala plattformen zoom funkar okej. En stor majoritet tycker att de digitala träffarna varit ett stöd för dem i deras situation.

Bland de önskemål som kommit in nämns bland annat att man vill ha fler träffar, och att det gärna får vara fler deltagare i vissa typer av träffar. På frågan om hur man vill mötas i framtiden, när pandemin är över, svarar de flesta att de föredrar en mix av digitala och fysiska träffar.

Föreningen tar till sig synpunkterna och kommer fortsätta jobba för att vi ska kunna arrangera fler träffar, och vi kommer se till att det blir träffar både i digital form och fysisk. Vill du läsa mer om undersökningen hittar du en sammanställning av resultaten här.

Stort tack till alla som tagit sig tid att besvara enkäten!