Just nu genomförs en enkätundersökning av Forte och SBU kring vilka frågor man bör forska på inom området socialtjänst. Under hösten 2018 fick socialchefer samt brukar- och intresseorganisationer en enkät för att inventera behov av forskning inom socialtjänsten. Resultaten har sammanställts – en lista med hela 159 forskningsfrågor. Men vilka av dessa tycker DU är allra viktigast för framtida forskning?  Välj ut de tio viktigaste forskningsområdena utifrån dina erfarenheter av eller synpunkter på socialtjänsten!

Enkäten är öppen för alla, men du behöver svara innan den 19 februari. Du kommer till enkäten genom att klicka här.