Nu är höstens nyhetsblad här! Här kan du se vad som är på gång de närmsta månaderna i fråga om kurser, träffar och föreläsningar.

  • För första gången sedan pandemin bröt ut kommer vi erbjuda en stödgrupp på plats i föreningslokalen. I kursen lär du dig mer om diagnos, behandling och hur du kan ta hand om din hälsa.
  • Vår ungdomsgrupp återkommer i lite förändrad form – till ”OCD 25” välkomnar vi dig med tvångssyndrom som är upp till 25 år. En digital grupp där inga tankar eller känslor är för konstiga!
  • Fyra föreläsningar är inplanerade, den första redan 15 september där vi kommer få höra mer om Mariko-projektet.

Om detta och mycket mer kan du läsa i nyhetsbladet. Välkomna att anmäla er till våra aktiviteter!