Lördagen 21 mars genomförde föreningen sitt årsmöte, där knappt hälften av mötesdeltagarna deltog per telefon. Under årsmötet godkändes styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019.

Vidare godkände årsmötet styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 och 2021, samt godkände förslag till budget.

Följande personer valdes in i styrelsen för 2020:

Ordförande

  • Vera Nordlander

Ledamöter

  • Anita Odell
  • Kela Dahlén
  • Åsa Spolander
  • Klas Lionell
  • Sophia Wattjersson
  • Erika Lindquist

Suppleanter

  • Kicki Wattjersson
  • Magnus Jacobsson
  • Ulrica Dahlén