OCD-föreningen i Stockholm kommer att anordna en gemensam stödgrupp för personer med egen erfarenhet av OCD och anhöriga under hösten. I stödgruppen får du ökad kunskap om OCD och behandling, och du får träffa andra med liknande erfarenheter. Målet är att informera, motivera och stärka deltagarna.

Stödgruppen träffas på tisdagkvällar 18.00 – 20.30, med start 25 september. För att skapa förutsättningar för bra dialog inom gruppen är deltagarantalet begränsat. Kursavgiften är 300 kronor (150 kronor för arbetslösa och studerande).

OBS! Höstens stödgrupp är nu fulltecknad, men vi tar emot intresseanmälningar för framtida stödgrupper.