Nu har vår samarbetsförening SANE tagit fram en ny film om PANS/PANDAS, ”Det kommer att bli bra”. Du kan se filmen här.

Plötsligt insjuknande i tvångshandlingar i kombination med andra symptom som är vanliga vid NPF-diagnoser kan röra sig om diagnoserna PANS/PANDAS. Ett typiskt scenario är att ett tidigare helt friskt barn plötsligt insjuknar med symtom som exempelvis svåra tvång, ätstörning, ångest, koncentrationsstörningar, aggressionsutbrott, skrivsvårigheter och muskel- och ledsmärtor. PANS/PANDAS är troligen inflammatoriska tillstånd i centrala nervsystemet, den exakta sjukdomsmekanismen är inte känd men man tänker sig att antikroppar och immunceller kan ha passerat över från blodbanan till hjärnan. Eftersom symtomen orsakas av immunförsvaret räcker inte vanliga psykiatriska symtomlindrande behandlingsformer. Behandlingen kan vara antiinflammatorisk, infektionsbekämpande eller immunologisk – oftast i kombination. Även symtomlindrande mediciner och KBT kan behövas.