Vid psykisk ohälsa, som till exempel depression, kan självhjälpsprogram via nätet eller fysisk aktivitet fungera bättre än traditionell behandling hos primärvården. Det visar ny forskning från Lunds universitet.

I studien deltog cirka 900 personer som delades in i tre grupper. Under tolv veckor fick personerna antingen KBT-behandling över nätet, fysisk träning eller sedvanlig vård på vårdcentral som till exempel samtalsterapi och läkemedel.

Utvärderingen visade att cirka 60 procent av patienterna som gick i nätterapi eller tränade fysiskt hade förbättrad psykologisk funktion vid behandlingens slut, jämfört med 35 procent av patienterna som fick sedvanlig behandling.

Forskarnas slutsats är att nätterapi och fysisk träning är verksamma behandlingsmetoder som med fördel kan erbjudas patienter i primärvården.

Källa: Catharina Strid, Institutionen för psykologi, onds universitet: Bedömning och behandling av psykisk ohälsa i primärvården: Förlopp och resultat av internet-baserad KBT och fysisk träning på psykologisk funktion, stress och sömn.