I oktober gjorde vi en undersökning bland föreningens medlemmar för att höra vad de tycker om föreningens arbete och vad de skulle önska sig mer av. 79 personer har svarat på vår enkät, stort tack!

Sammanfattningsvis har de som svarat uppgett att det som mest intresserar bland föreningens aktiviteter är föreläsningar, att få träffa andra i samma situation och samtalsgrupper/kurser. Flera har lämnat förslag på vad föreningen kan satsa mer på i framtiden:

  •  föreläsningar och råd från yrkesverksamma inom vård och behandling
  • information och träffar kring särskilda typer av tvångsteman
  • träffar för andra diagnoser än OCD
  • fler alternativ för vilka dagar aktiviteterna genomförs
  • fler digitala alternativ

Du kan läsa hela sammanställningen från enkätundersökningen här.