I OCD-förbundets tidning Nytt om OCD publiceras fortlöpande intressanta artiklar om mediciner. Vi har samlat ett urval av dem som länkar här.

Ta antidepp eller inte

Artikel om nyttan av SSRI-preparat och den debatt som pågår. Hur svårt är det att trappa ut? Gör medicinen någon nytta? (Av Anna Wahlgren, ur Nytt om OCD 1/2023). Läs mer här

Om psilocybin – ”Magiska svampar på recept”

Inom den amerikanska forskningen testas nu om den narkotikaklassade substansen psilocybin kan vara hjälpsamt mot OCD. I Sverige pågår också forskning om substansen, dock än så länge enbart relaterat till depression. (Av Ella Ekblom, ur Nytt om OCD 1/2023). Läs mer här

Signalsubstansernas samspel – noradrenalin och dopamin

De tre signalsubstanserna serotonin, noradrenalin och dopamin är alla av betydelse för regleringen av våra sinnesstämningar, känslor och beteenden. I denna artikel beskrivs hur de ingår i ett komplext samspel. (Av Lars Ekvall, ur Nytt om OCD 1/2015) Läs mer här!

Kan D-vitaminer förebygga självmord?

En studie med 59 suicidala patienter visade att cirka 60 procent av patienterna hade D-vitaminbrist och att detta var kopplat till en ökad inflammation i kroppen. Resultatet kan få betydelse för hur självmordsbenägna patienter behandlas i framtiden, menade forskarna bakom studien. (Av Katrin Ståhl, ur Nytt om OCD 4/2014) Läs mer här!

5-HTP kan vara ett naturligt alternativ

5-HTP är en substans som tillskrivs förmågan att lindra symptom vid en rad olika sjukdomstillstånd, t ex depression. Hur det förhåller sig med ångestsjukdomar, inklusive OCD, är mindre klart. Det som talar för att 5-HTP skulle kunna hjälpa även vid dessa tillstånd är att 5-HTP är ett mellansteg mellan aminosyran tryptofan och signalsubstansen serotonin, den signalsubstans vars nivå höjs med SSRI-preparat. (Av Lars Ekvall, ur Nytt om OCD 2/2014) Läs mer här!

Tyrosin – ett alternativ när medicinen inte hjälper

För många av de personer som behandlas för depression och ångest är effekten av antidepressiva preparat otillräcklig och bieffekterna alltför besvärande. Röster höjs därför för att vården måste utvecklas och bland annat ta större hänsyn till olika näringsämnen. Aminosyran tyrosin kan spela en roll för behandling av depression och ångest. (Av Lars Ekvall, ur Nytt om OCD 3/2014) Läs mer här!

Håll koll på medicinen!

Sertralin eller Citalopram vid OCD? Som patient kan det vara svårt att förhålla sig till ordinerad medicin. Men det finns ett sätt att hålla koll på om din läkare är uppdaterad på de senaste rekommendationerna, eftersom varje region/landsting ger varje år ut en lista på rekommenderade läkemedel. (Av Lars Ekvall, ur Nytt om OCD 2/2012) Läs mer här!