En digital kurs för medlemmar där du lär dig att praktisera självmedkänsla i vardagen. Självmedkänsla innebär att inte värdera sig själv som bra eller dålig, utan att acceptera sig själv som man är. Det handlar också om att behandla sig själv med samma vänlighet och medkänsla som vi skulle visa en god vän. 

I kursen ingår både teori och praktiska övningar med hemuppgifter, ledare är Daniel Fehrnström. Gruppen träffas under fyra veckor med start i februari. 

  • När? Tisdagar 14 feb – 7 mars kl. 17.30 –19.00 (första träffen förlängd till 17.30-19.30). Mellan varje träff kommer en kortare samling för uppföljning/avstämning erbjudas för de gruppdeltagare som vill.
  • Var? Digitalt via zoom 
  • Pris? 50 kr
  • Anmälan? Begränsat antal platser. Mejla info@ocdstockholm.se senast 5 februari

UPPDATERING: kursen är nu fulltecknad, men du kan anmäla intresse att stå på väntelista om det skulle bli något avhopp från kursen.

Inte medlem ännu? Det ordnar du på Svenska OCD-förbundets hemsida.