Ett personligt ombud – vad är det? Ja, det är någon som kan hjälpa dig som har en psykisk funktionsnedsättning att få rätt vård och rätt stödinsatser från samhället. Ett personligt ombud har tystnadsplikt och skriver inga journaler – och är gratis att anlita.

Välkommen till en digital föreläsning där de personliga ombuden Niklas Wetterberg och Lisa Strandberg berättar om hur de arbetar och vem som kan få deras hjälp. Föreläsningen är ett samarrangemang mellan OCD-föreningen Stockholm och Autism & Aspergerföreningen Stockholm.

Välkomna!