Känner du till diagnosen PANS? Det är en sjukdom som kan ge symptom av såväl tvångstankar, ätstörningar som psykos, men orsakas av allt att döma av en infektion. Behandling sker bland annat med antiinflammatorisk, infektionsbekämpande eller immunologisk behandling.

Diagnosen är relativt ny men PANDAS (en undergrupp till PANS) finns med i värlsdhälsoorganisationen WHO:s klassifikationssystem ICD-11 som ska vara i bruk år 2022.

OCD-föreningen bjuder nu in till en föreläsning av Gunilla Gerland, ordförande i föreningen SANE, som berättar om diagnos och behandling. Det är gratis inträde, inget medlemskap krävs.

När? 24 oktober kl. 18-20

Var? Erstagatan 1C, 7tr

Anmälan: Mejla info@ocdstockholm.se eller ring 08-669 3039 senast 22 oktober.