Attention i Sollentuna/Väsby ordnar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan en föreläsning om vilka rättigheter den med funktionsvariation har. Helena Bjerkelius, socionom med mångårig erfarenhet från psykiatriområdet, föreläser om socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Föreläsningen tar upp följande frågor: Vad skiljer lagarna åt? Hur ansöker man om insatser? Vad gör man om ansökan avslås eller om man inte får de insatser som beviljats? Syftet med föreläsningen är att ge uppdaterad information om gällande regelverk så att du är bättre förberedd inför kontakten med din kommun. Föreläsningen är gratis och inget medlemskap krävs.