I våras anordnade OCD-föreningen Stockholm en föreläsning om arbete och studier när man har OCD. Här kan du se inspelningar från föreläsningen!

Föreläsningen riktade sig till anställda inom Jobbtorg Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. och syftade till att ge en ökad förståelse för vad tvångssyndrom kan innebära, och hur det kan påverka förmågan att arbeta. Förutom personliga berättelser fick åhörarna också råd om bemötande av klienter med OCD eller annan psykisk ohälsa.

Andreas berättar om hur det är att leva med OCD här.

Kela berättar om hur det är att leva med OCD här.

Magdalena föreläser om hur man kan bemöta och stötta personer med OCD här.