PÅGÅENDE STUDIER


Tarmflorans sammansättning hos patienter med OCD

OCD-programmet i Stockholm genomför just nu en studie om tarmflora hos patienter med OCD. I studien jämför man tarmfloran hos personer med OCD med den hos friska personer. I nuläget söker man personer som kan ingå i referensgruppen, det vill säga personer utan OCD-diagnos. Följande kriterier gäller för att kunna ingå i referensgruppen:

  • Du ska vara mellan 18-45 år
  • Du ska inte ha något psykiatrisk diagnos
  • Du ska inte ha tagit antibiotika de senaste tre månaderna
  • Du ska inte ha tagit någon pro-biotika den senaste månaden (filmjölk, yoghurt och andra livsmedel går bra)
  • Du får inte ha någon inflammatorisk tarmsjukdom
  • Du får inte ha genomgått någon tarmoperation
  • Du får inte vara gravid eller amma

Är du intresserad av att bidra till forskningsstudien kan du läsa mer och anmäla dig på den här webbsidan: https://ocdmicrobiome.com/.

Ansvarig för studien är Long Long Chen, överläkare på OCD-programmet vid Psykiatri Sydväst och doktorand på Karolinska Institutet, Rücklab.


Forskningsstudie om Olfactory reference syndrome (ORS)

Psykiatri sydväst genomför för närvarande en pilotstudie, i vilken de behandlar personer med olfactory reference syndroms (ORS) med internet-KBT. Studien har varit igång sedan våren 2019 och söker nu fler deltagare.

ORS hänger ofta ihop med tvångssyndrom och påminner om OCD och om BDD. Det kännetecknas framför allt av  en upplevelse av att man avger en obehaglig doft som andra uppfattar. Detta medför säkerhetsbeteenden som överdriven tvättning, tandborstning och att man byter kläder ofta. Det är också vanligt att undviker situationer i vilka man är rädd att andra ska känna ens lukt, t.ex. luncher med kollegor, möten etc. Diagnosen ORS kommer i nästa utgåva av klassifikationssystemet ICD att inkluderas som en ny diagnos under namnet olfactory reference disorder.

Studien är öppen för personer i hela Sverige men man måste komma till Huddinge sjukhus för bedömning och mätning vid 3 tillfällen. Läs mer och anmäl dig till studien här.

 


OCD GENETIK söker dig som har tvångssyndrom, dysmorfofobi eller samlarsyndrom

Inom studien OCD genetik samlar man nu in DNA från personer med dessa tillstånd genom salivprov. I DNA letar man efter genetiska variationer som hänger ihop med dessa tillstånd och som kan förklara varför vissa personer utvecklar dem och andra inte gör det. Även du som inte har någon formell diagnos eller du som inte längre har tillståndet kan delta!

Läs mer om studien och anmäl dig här: https://ocdgenetik.se