PÅGÅENDE STUDIER


Ny typ av terapi ska erbjudas vid OCD

Psykiatri Nordväst i Stockholm inför en fyra dagars-terapi för patienter med tvångssyndrom med start februari 2019.

Metoden är utvecklad av två norska psykologer vid namn Gerd Kvale och Bjarne Hansen. Det är en annorlunda metod jämfört med den traditionella behandlingen vid tvångssyndrom, eller Obsessive-Compulsive Disorder, OCD, som består av många veckor av KBT-terapi.

Den norska metoden är en intensivbehandling på fyra heldagar, och innehåller både gruppmoment och individuella behandlingstimmar. Behandlingen utförs där tvånget finns, som till exempel i patientens hemmiljö. Efter de fyra dagarna utformar patienten och behandlaren tillsammans ett tränings- och underhållsprogram. I februari startar projektet med två pilotgrupper. Kliniken ingår även i en internationell forskningsstudie där kliniker i Reykjavik och Houston deltar.

– Att metoden är effektiv vet vi redan men vissa anpassningar kan eventuellt behöva göras under resans gång. Vi kommer på sikt att kunna fungera som upplärningsklinik för andra vårdgivare i Sverige, säger Madeleine Magnusson, enhetschef vid Ångestenheten vid Psykiatri Nordväst, som är ansvarig för den svenska delen av projektet, i ett pressmeddelande.

Faller projektet väl ut kommer nya grupper få börja inom ramen för forskningsprojektet under hösten 2019 och hela 2020.

 


OCD GENETIK söker dig som har tvångssyndrom, dysmorfofobi eller samlarsyndrom

Inom studien OCD genetik samlar man nu in DNA från personer med dessa tillstånd genom salivprov. I DNA letar man efter genetiska variationer som hänger ihop med dessa tillstånd och som kan förklara varför vissa personer utvecklar dem och andra inte gör det. Även du som inte har någon formell diagnos eller du som inte längre har tillståndet kan delta!

Läs mer om studien och anmäl dig här: https://ocdgenetik.se