Artikelserie om samlarsyndrom

Svenska Dagbladet hade under oktober en fin artikelserie kring samlarsyndrom. Här har vi lagt upp alla artiklarna.

  •  Reportage om Sara, som har samlarsyndrom. Läs artikeln här. Från SvD 13 okt 2019.
  • Reportage om en saneringsfirma som specialiserat sig på socialsanering och mött många med samlarsyndrom. Läs artikeln här. Från SvD 14 okt 2019.
  • 5 tecken på ett sjukligt samlande. Lär artikeln här. Från SvD 15 okt 2019.
  • Anhörigperspektiv, intervju med Anders som har en bror med samlarsyndrom. Läs artikeln här. Från SvD 21 okt 2019.
  • Intervju med forskaren Volen Ivanov om diagnos och behandling. Läs artikeln här. Från SvD 22 okt 2019.

 


 

Hur det kan vara att leva med dermatillomani

Här kan ni läsa om Ann-Katrins berättelse om hur det är att ha dermatillomani – en diagnos inom OCD-spektrumet där den drabbade river bort ojämnheter i sin egen hud.

Artikeln skrevs av Birgitta Lindvall Wiik och publicerades i Allas i juni 2019.

Läs artikeln här!

 


Tvången tog över mitt liv

Här kan ni läsa om Davids personliga beskrivning av livet när han fick OCD och senare autismspektrumdiagnos.

Artikeln skrevs av Hannah Mälarborn och publicerades i Nytt om OCD  nr 4/2017

Läs artikeln här!

 


Medlemmen Erika Lindquist i tidningen Land

Här är en artikel med vår medlem Erika Lindquist i tidningen Land. Artikeln handlar om hennes OCD och hur hon fått hjälp. Läs artikeln här!

I artikeln i Land fanns några goda råd kring OCD av Psykologen Mia Asplund. Läs artikeln här!


 

Tvångstankar kring sexuell identitet

Sexuella tvångstankar är vanligt förekommande, både bland personer med och utan OCD. Det kan handla om tankar rörande otrohet, pedofili eller incest. En del är oroliga för att egentligen ha en annan sexuell läggning (homo eller hetro) än de har. De flesta låter tankarna passera utan att lägga någon större vikt vid dem, medan personer med OCD tolkar tankarna som förebud om vad skulle kunna tänkas göra. Tankarna är obehagliga och orsakar ofta stor ångest.  En mängd olika tvångshandlingar genomförs för att försäkra sig om att tankarna inte är sanna och för att undvika ångesten.

Artikeln skrevs av Hannah Mälarborn och publicerades i Nytt om OCD nr 1/2017

Läs artikeln här!


OCD och depression – många drabbas men hjälp finns att få

Var tredje person drabbas någon gång i livet av depression. Prognosen för att tillfriskna är god, eftersom kunskapen om vad som hjälper mot depression är god. Den som lider av OCD löper ökad risk att drabbas av depression. Men utsikten att lyckas häva depressionen är inte mindre för det.

Läs mer i en artikel som skrevs av Hannah Mälarborn och publicerades i Nytt om OCD nr 3/2015.

Klicka här


Falska myter om OCD

Ibland kan det vara enklare att beskriva sin OCD mer konkret – vad man har svårt för och hur man arbetar för att bli bättre på det – än att säga att man har OCD. Den man berättar för drar ibland slutsatser som helt saknar koppling till verkligheten. Ett skäl är att det i sociala medier ofta förekommer beskrivningar av OCD som är både fördomsfulla och onyanserade.

I artikeln Krossa falska myter om OCD! återger Hannah Mälarborn en lista över myter om OCD som sammanställts av Emily Davies, brittisk journalist som själv har OCD. Artikeln publicerades i Nytt om OCD nr 4/2014.

Klicka här