Har du vårdats inom rättspsykiatrin? Eller har du en anhörig med den erfarenheten? Nationell Samling för Psykisk Hälsa söker deltagare till ett par fokusgrupper som ska ta reda på hur patienter och anhöriga upplevt vården och möjligheterna till inflytande.

Läs mer om NSPH:s projekt och hur du anmäler ditt intresse för deltagande på NSPH:s hemsida:

Fokusgrupp för patienter

Fokusgrupp för anhöriga