Foto: Nattanan Kanchanaprat/Pixabay

Vill du bidra till en spännande studie? Två studenter från Lund, Lida Minasyan och Levi Bergstrand, söker intervjupersoner för sin magisteruppsats som ska handla om entreprenörskap i kombination med OCD eller OCPD (obsessive compulsive personality disorder).

Deras hypotes är att det finns en positiv koppling mellan OCD/OCPD och företagsrelaterat beslutsfattande och de söker nu entreprenörer med någon av dessa diagnoser för en timslång intervju. Är du entreprenör med OCD eller OCPD och kan ställa upp på en intervju? Maila till lida.minasyan@gmail.com

Du kan läsa mer om studien här.