Se OCD i skolan

OCD-föreningen i Uppsala län genomför ett pilotprojekt ”Se OCD i skolan” med syfte att informera och sprida kunskap om OCD och närliggande diagnoser i skolan för att kunna bidra till en tidigare upptäckt och behandling av OCD för barn och ungdomar. I förlängningen vill man sprida projektresultaten till hela landet.

Enkät

Som en del av projektet genomförs en enkätundersökning som vänder sig till personer som har OCD eller närliggande diagnoser med syfte att kartlägga hur diagnosen påverkade skoltiden. Din medverkan kan vara ett sätt för dig att hjälpa elever i skolan genom att bidra till information som kan medvetandegöra OCD för skolpersonal.

Enkätsvaren är anonyma, och resultaten kommer att sammanställas i statistisk form där inga enskilda svar kommer kunna härledas till en specifik svarande. Om du har några frågor om undersökningen och hur vi ska använda resultatet, skicka ett mail till klaslionell@ocdforbundet.se.

Vi kommer lotta ut tre biocheckar för två personer samt ett presentkort via ”live it” för 1 500 kronor bland dem som svarat på enkäten (Du kan själv välja bland olika aktiviteter, som massage, middagar och andra roliga upplevelser, se www.liveit.se).

Svara genom att gå in på länken:

https://goo.gl/forms/03XFAZJ1lk7Q0bmQ2

Referensgrupp

Vi vill också komma i kontakt med personer i hela landet som har OCD och som är intresserade av att ingå i en referensgrupp. Gruppens uppgift är att hitta markörer för OCD och närliggande diagnoser som kan hjälpa personal i skolan att kunna observera och förstå OCD men även vara behjälpliga när vi vill föra ut projektresultaten i landet. Deltagarna i referensgruppen kommer att erhålla viss ekonomisk ersättning för sitt arbete. Du kan läsa mer om projektet och hur du anmäler dig till referensgruppen här.