OCD-programmet i Stockholm genomför just nu en studie om tarmflora hos patienter med OCD. I studien jämför man tarmfloran hos personer med OCD med den hos friska personer. Vill du hjälpa forskarna att genomföra studien?

I nuläget söker man personer som kan ingå i referensgruppen, det vill säga personer utan OCD-diagnos. Följande kriterier gäller för att kunna ingå i referensgruppen:

  • Du ska vara mellan 18-45 år
  • Du ska inte ha något psykiatrisk diagnos
  • Du ska inte ha tagit antibiotika de senaste tre månaderna
  • Du ska inte ha tagit någon pro-biotika den senaste månaden (filmjölk, yoghurt och andra livsmedel går bra)
  • Du får inte ha någon inflammatorisk tarmsjukdom
  • Du får inte ha genomgått någon tarmoperation
  • Du får inte vara gravid eller amma

Är du intresserad av att bidra till forskningsstudien kan du läsa mer och anmäla dig på den här webbsidan: https://ocdmicrobiome.com/.

Ansvarig för studien är Long Long Chen, överläkare på OCD-programmet vid Psykiatri Sydväst och doktorand på Karolinska Institutet, Rücklab.