Karolinska institutet genomför just nu en studie för att undersöka hur personer med problematiskt samlarbeteende upplevt COVID-19-pandemin.

Om du upplever att ditt samlande skapar problem för dig kan du delta i studien genom att fylla i en anonym webbenkät.

 


Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) genomför en studie för att undersöka vilka konsekvenser pandemin har haft för personer som kombinerar anhörigskap med arbete.

Studien syftar bland annat till att bidra till ökad förståelse om hur pandemin påverkat anhörigas hälsa och välbefinnande.

Läs mer om studien och hur du anmäler dig här.