Vill du bli brukarrevisor? Vi erbjuder gratis utbildning. Vi söker dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhörig! Du får timersättning under utbildningen.

En brukarrevision är en granskning av en psykiatrisk vårdverksamhet. Som brukarrevisor undersöker du vad brukare tycker om sin verksamhet. I jobbet ingår att ta fram frågor, intervjua samt att analysera svaren och skriva en rapport.

Utbildningen kommer att hållas vecka 43 (sista veckan i oktober) eller vecka 44 (första veckan i november) i år och kommer att ge dig de tips och verktyg du behöver för att kunna arbeta som brukarrevisor. Utbildningen kommer att hållas fyra halvdagar.

Vi vill att du:

  • Har erfarenhet som brukare/patient och/eller som anhörig
  • Har ett fördomsfritt förhållningssätt och en positiv attityd
  • Känner dig trygg i att samtala med olika typer av människor
  • Är en god lyssnare
  • Har hunnit bearbeta dina egna upplevelser inom psykiatri och socialpsykiatri
  • Erfarenhet av psykiatriskt boende, heldygnsvård eller kommunens sysselsättningsverksamhet är bra men inget krav

För att anmäla ditt intresse eller om du har frågor maila fredrik.gothnier@rsmh.se

Bifoga en CV och ett personligt brev.

Senaste dag ansökan ska vara inne är 1 oktober