Hjärnkoll Stockholm kommer att ha en professionell fotograf i Hjärtat på ABF-huset Stockholm, för att fota alla som har erfarenhet av depression (även anhöriga, vårdpersonal m fl).

Bilderna kommer att läggas ut på Hjärnkoll Stockholms webb och senare i år ställas ut, för att uppmuntra människor till att våga prata om hur vi mår på insidan.

Om psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa drabbar allt fler och i allt lägre åldrar. Antalet sjukfall med psykiatriska diagnoser ökade med 71 % bland kvinnorna och 63 % bland männen mellan 2010 och 2015. Psykiatriska diagnoser är sedan 2014 den vanligaste sjukskrivningsorsaken och var det för kvinnor redan 2011.

Om Hjärnkoll
Hjärnkoll arbetar för att motverka fördomar och sprida kunskap om psykisk ohälsa genom närmare 400 ambassadörer med erfarenhet av psykisk ohälsa, som föreläser på företag, myndigheter samt inom vård och skola. Hjärnkoll var ursprungligen ett regeringsuppdrag, men är nu en ideell riksorganisation med lokalföreningar över hela landet.