Artikel om dermatillomani i ”Fotterapeuten”

Fotvårdare möter ofta klienter som har problem med sin hud. Tidningen Fotterapeuten har intervjuat Jasmine, som har dermatillomani. OCD-föreningen Stockholm intervjuas också om behandling av dermatillomani. Läs mer här!


 

P1:s dokumentärserie ”Hoarders”

P1 har gjort en dokumentärserie i tre delar om samlarsyndrom, ”Hoarders”. Här möter du flera personer med samlarsyndrom och får ta del av deras liv.

Lyssna här!


Svenskt tolvstegsprogram för OCD

Visste du att det finns digitala självhjälpsgrupper för OCD? Upplägget har hämtats från 12 stegsprogrammet för anonyma alkoholister, men har anpassats till OCD av organisationen Obsessive Compulsive Anonymous (OCA).

I artikeln Byt ut ordet alkoholist mot tvångstankar har Anna Wahlgren från Nytt om OCD intervjuat grundaren till den svenska grenen av OCA.

Läs artikeln här!


Filter på sociala medier påverkar kroppsideal

Vår förbundsordförande Helena Rönnberg medverkar i en artikel i Svenska Dagbladet 10/3 2023 om dysmorfofobi, tillsammans med bland annat forskaren Daniel Rautio.

I artikeln Professor: Filter på sociala medier påverkar kroppsideal belyser journalisten  Marcus Alexandersson att den här diagnosgrupper har stora utmaningar idag på grund av trycket från sociala medier.

Läs artikeln här!


Behandling av BDD hos unga

I samarbete med forskare i London har Karolinska Institutet genomfört den hittills största studien av BDD hos barn och unga. Unga med BDD är en sårbar grupp med hög skolfrånvaro och risk för självmordsförsök. Kognitiv beteendeterapi och antidepressiv medicin är effektiva behandlingsmetoder.

I artikeln BDD går att behandla intervjuar Anna Wahlgren forskaren och psykologen Daniel Rautio om studien.  Artikeln publicerades i Nytt om OCD nr 2/2021.

Läs artikeln här!


Artikel om samlande, KBT-behandling och boendestöd

Bra artikel i Hem & hyra om en kvinna som efter många år av samlande till slut sökte hjälp. Efter KBT-behandling har hon bättre kontroll över sina saker, men jobbar fortfarande med att rensa upp.

Läs artikeln här!


Att kämpa mot sin trichotillomani

Nancy har haft trichotillomani sedan 10-årsåldern, men det tog lång tid innan hon fick rätt diagnos. Nu går hon i gruppbehandling och försöker lära sig att stå emot suget att rycka hår.

Artikeln skrevs av Elin Engström och publicerades i Nytt om OCD nr 2 2020 .

Läs artikeln här!


Internetbehandling av trichotillomani och dermatillomani

Forskaren och psykologen Mia Asplund vid Karolinska institutet driver en studie för att utveckla behandlingen av trichotillomani och dermatillomani. Behandlingen ska genomföras med hjälp av internetterapi och innehåller en vidareutveckling av terapiformen habit reversal training som nu också innehåller inslag av exponering – ”Surfa på impulser” som Mia Asplund kallar det för.

Artikeln skrevs av Elin Olaisson och publicerades i Nytt om OCD nr 2 2020.

Läs artikeln här!


Medlemmen Johanna berättar om sin BDD

Att sminka sig i tre timmar och köpa mängder av smink är en del av Johanna Hennbergs BDD. Men hon låter sig inte begränsas, utan är ute mycket och föreläser om både BDD och sina andra diagnoser.

Artikeln skrevs av Elin Engström och publicerades i Nytt om OCD nr 4 2019.

Läs artikeln här!


Artikelserie om samlarsyndrom

Svenska Dagbladet hade under oktober en fin artikelserie kring samlarsyndrom. Här har vi lagt upp alla artiklarna.

  •  Reportage om Sara, som har samlarsyndrom. Läs artikeln här. Från SvD 13 okt 2019.
  • Reportage om en saneringsfirma som specialiserat sig på socialsanering och mött många med samlarsyndrom. Läs artikeln här. Från SvD 14 okt 2019.
  • 5 tecken på ett sjukligt samlande. Läs artikeln här. Från SvD 15 okt 2019.
  • Anhörigperspektiv, intervju med Anders som har en bror med samlarsyndrom. Läs artikeln här. Från SvD 21 okt 2019.
  • Intervju med forskaren Volen Ivanov om diagnos och behandling. Läs artikeln här. Från SvD 22 okt 2019.

Hur det kan vara att leva med dermatillomani

Här kan ni läsa om Ann-Katrins berättelse om hur det är att ha dermatillomani – en diagnos inom OCD-spektrumet där den drabbade river bort ojämnheter i sin egen hud.

Artikeln skrevs av Birgitta Lindvall Wiik och publicerades i Allas i juni 2019.

Läs artikeln här!


Boendestödjare hjälper samlare

I stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör finns en grupp boendestödjaren som särskilt specialiserar sig på brukare med samlarproblematik. Här kan ni läsa om hur de arbetar och ta del av deras tips. I artikeln finns även diagnoskriterier och en ”clutter image rating scale” med.

Artikeln skrevs av Elin Engström och publicerades i Nytt om OCD nr 1 2019.

Läs artikeln här!


Tvången tog över mitt liv

Här kan ni läsa om Davids personliga beskrivning av livet när han fick OCD och senare autismspektrumdiagnos.

Artikeln skrevs av Hannah Mälarborn och publicerades i Nytt om OCD  nr 4/2017

Läs artikeln här!

 


Medlemmen Erika Lindquist i tidningen Land

Här är en artikel med vår medlem Erika Lindquist i tidningen Land. Artikeln handlar om hennes OCD och hur hon fått hjälp. Läs artikeln här!

I artikeln i Land fanns några goda råd kring OCD av Psykologen Mia Asplund. Läs artikeln här!


Tvångstankar kring sexuell identitet

Sexuella tvångstankar är vanligt förekommande, både bland personer med och utan OCD. Det kan handla om tankar rörande otrohet, pedofili eller incest. En del är oroliga för att egentligen ha en annan sexuell läggning (homo eller hetro) än de har. De flesta låter tankarna passera utan att lägga någon större vikt vid dem, medan personer med OCD tolkar tankarna som förebud om vad skulle kunna tänkas göra. Tankarna är obehagliga och orsakar ofta stor ångest.  En mängd olika tvångshandlingar genomförs för att försäkra sig om att tankarna inte är sanna och för att undvika ångesten.

Artikeln skrevs av Hannah Mälarborn och publicerades i Nytt om OCD nr 1/2017

Läs artikeln här!


OCD och depression – många drabbas men hjälp finns att få

Var tredje person drabbas någon gång i livet av depression. Prognosen för att tillfriskna är god, eftersom kunskapen om vad som hjälper mot depression är god. Den som lider av OCD löper ökad risk att drabbas av depression. Men utsikten att lyckas häva depressionen är inte mindre för det.

Läs mer i en artikel som skrevs av Hannah Mälarborn och publicerades i Nytt om OCD nr 3/2015.

Läs artikeln här!


Fast vid spegeln – om BDD eller ”upplevd fulhet”

Att fastna framför spegeln i timmar, så kan vardagen se ut vid BDD (Body Dysmorphic Disorder). BDD är lika vanligt som OCD, men uppmärksammas inte alls i lika stor utsträckning. I en undersökning från 2015 vid Uppsala Universitet hade det i snitt för deltagarna tagit 9,2 år från insjuknande till behandling av BDD.

Artikeln skrevs av Johan Thiséus och publicerades i Nytt om OCD nr 1 2015.

Läs artikeln här!


OCD och menstruation

Många kvinnor med OCD vittnar om förvärrade symtom i samband med menstruation, vilket även bekräftas i flera vetenskapliga studier. Det hänger ihop med att östrogennivåerna även påverkar signalsubstansen serotonin.

Läs mer i artikeln ”Att hålla näsan över vattenytan” som skrevs av Hannah Mälarborn och publicerades i Nytt om OCD nr 3 2014.

Läs artikeln här!


Sexuella tvångstankar

Trots att sexuella tvångstankar är vanliga pratas det rätt lite om dem. En förklaring är att de som drabbas upplever sina tvångstankar som så fruktansvärda att de inte förmår att berätta om dem. Men de är precis som andra tvångstankar – bara tankar. Och det behandlas som vanlig OCD, med KBT med exponering och responsprevention, eventuellt i kombination med SSRI-preparat.

Artikeln har skrivits av Lars Ekvall och fanns med i Nytt om OCD nr 4 2013

Läs artikeln här!


Myter om OCD

Ju mer känd diagnosen OCD blir i samhället, desto fler myter och föreställningar om diagnosen riskerar att skapas. Man använder en psykiatrisk diagnos för att beskriva personliga egenheter och upplevelser utan att tänka på att det trivialiserar det lidande som psykisk ohälsa innebär och riskerar att skapa missförstånd kring psykisk ohälsa.

I artikeln Krossa falska myter om OCD! återger Hannah Mälarborn en lista över myter om OCD som sammanställts av Emily Davies, brittisk journalist som själv har OCD. Artikeln publicerades i Nytt om OCD nr 4/2014.

Läs artikeln här! 


OCD i samband med graviditet och förlossning

OCD i samband med graviditet och förlossning kan handla om oönskade och påträngande tankar om att skada det nyfödda barnet. Det är sedan länge känt att tiden efter en förlossning är en period med förhöjd risk för uppkomst av, förvärrande av eller återinsjuknande i olika depressions- och ångestsjukdomar. OCD utgör inget undantag.

I artikeln Rädsla att skada sitt barn skriver Lars Evkall om dessa problem.  Artikeln publicerades i Nytt om OCD nr 1/2014.

Läs artikeln här!

 


Att ta sig ur renlighetstvång

Inspiration till förändring. Referat av ett föredrag där Malmö-föreningens Annette Skog berättar om sin resa med ocd. Under många år var Annette kraftigt begränsad av sin rädsla för smuts och föroreningar. Till slut lyckades hon börja exponera mot sitt tvång, och kunde komma tillbaka till livet.

I artikeln Jag var min egen fångväktare refererar Hannah Mälarborn föreläsningen. Artikeln publicerades i Nytt om OCD nr 4/2014.

Läs artikeln här!