Här hittar du aktuella rapporter och artiklar med beröring på psykisk ohälsa i allmänhet och diagnoser inom OCD-spektrumet i synnerhet.


PEER SUPPORT I SOCIALPSYKIATRIN – en utvärdering av införandet av egenerfaren yrkesgrupp i Stockholms stads socialpsykiatri.

Skriven av Anneli Gustafsson och Cecilia Ingard 

Peer support anses idag vara en central och positiv komponent i en återhämtningsinriktad psykiatri på ett internationellt plan. Samtidigt finns det ett behov av systematisk utvärdering och uppföljning över tid, för att utveckla kunskap om hur man kan implementera Peer Support i Sverige.

Denna rapport om implementeringen av peer support i Stockholm stad är den första inom svensk kommunal socialpsykiatrisk verksamhet. Den kan också ses som ett led i utvecklingsarbetet i Stockholm stad. Du hittar rapporten här: UTVÄRDERING – PEER SUPPORT STOCKHOLM

 


Analys av stöd till äldre med psykisk ohälsa i Stockholms län

Skriven av Lis Bodil Karlsson, Charlotte Klinga, Elisabeth Rydwik, Eva Lindqvist, Anders Nordlund, Milja Ranung, Carin Lennartsson och Lars Sonde

Denna rapport är en fördjupad analys gällande personer över 65 år med psykisk ohälsa i Stockholms län utförd av fyra FoU-verksamheter i länet på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län. Rapporten presenterar förslag på aktiviteter inom arbetet för en förbättrad psykisk hälsa hos de äldre personerna i Stockholms län. Läs rapporten här: Analys äldre