Evenemangsdetaljer

  • Datum:
  • Lokal: Online

Föreläsning av Suicide Zero om fakta och myter kring självmord. Hur kan du som medmänniska upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa? Vad kan du göra om du misstänker att någon har det tufft?

För de som är intresserade arrangerar vi också en uppföljningsträff 16 september där du får öva på att samtala kring självmordstankar.

Föreläsningen är gratis och ges via zoom. Anmäl dig till föreläsningen och ev. uppföljningsträff på adress info@ocdstockholm.se senast 5 september.