Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Uppföljningsträff för intresserade som deltagit vid Våga Fråga-föreläsningen 7 september. Här finns utrymme för funderingar och reflektioner över det man lärt sig. Deltagarna får öva på samtal som berör självmordstankar och hur man kan stötta.

Uppföljningen leds av Erika Lindqvist från OCD-föreningen. Du anmäler dig till föreläsning och uppföljningsträff genom att mejla info@ocdstockholm.se