Evenemangsdetaljer

Detta evenemang slutade den 21 oktober 2021


En träff för dig som har tvångstankar med tabutema, t.ex. kring våld, sexualitet, religion m.m. Chans till erfarenhetsutbyte och att träffa andra i liknande situation.

Ledare är Snezjana Budajeva, som själv har erfarenhet av tabutankar. Vill du delta, anmäl dig till info@ocdstockholm.se eller ring 08-669 3039 så skickar vi zoom-länk till mötet. Vi begränsar antalet deltagare för att kunna ha ett bra samtal.