Evenemangsdetaljer


Föreläsning baserad på insikter från en tidigare anhörigcirkel. Hur påverkar OCD anhöriga?

Många vittnar om svårigheterna med att hjälpa personen med diagnos, men också om att bli skuldbelagd och få beskäftiga råd från omgivningen. Föreläsaren Hans Kilsved, tidigare kanslichef i föreningen, har egen erfarenhet som anhörig och var den som ledde anhörigcirkeln.

Föreläsningen är gratis, föreningen bjuder på fika. Anmäl dig till info@ocdstockholm.se senast 12 april om du vill vara med.