Evenemangsdetaljer

Detta evenemang slutade den 16 oktober 2022


En 3-veckorskurs för medlemmar där du lär dig att stärka din självmedkänsla. Självmedkänsla innebär bland annat att acceptera dig själv som du är och att behandla dig själv med samma vänlighet och medkänsla vi skulle visat en vän.

I kursen ingår både teori och praktiska övningar, som också ska göras hemma. Kursledare är Daniel Fehrnström.

Pris 50 kr, begränsat antal platser. I avgiften ingår kursmaterial och fika.

UPPDATERING: Kursen är nu fulltecknad. Vill du sätta upp dig på reservlistan kan du mejla till info@ocdstockholm.se.

Välkomna!