Träff för dig som har dysmorfofobi, på engelska kallat BDD (body dysmorphic disorder). Chans till erfarenhetsutbyte och att träffa andra i samma situation. Fika och samtal tillsammans med Rickard eller Johanna, som själva har erfarenheter av BDD.

Läs mer »