Evenemangsdetaljer

Detta evenemang slutade den 05 december 2023


En träff för dig som har tvångstankar med tabutema, t.ex. kring våld, sexualitet, religion m.m. Chans till erfarenhetsutbyte och att träffa andra i liknande situation.

Ledare är Snezjana Budajeva, som själv har erfarenhet av tabutankar. Tillsammans pratar gruppen om sina erfarenheter av tvång och delar med sig av sina strategier för att hantera vardagen.

Vill du delta, anmäl dig till info@ocdstockholm.se så skickar vi zoom-länk.