Evenemangsdetaljer


Känner du till PANS?

Det är ett inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet som kan yttra sig i psykiatriska symptom. Exempelvis kan någon som insjuknar i PANS få svåra tvång, ångest och tics. Hör Gunilla Gerland från föreningen SANE berätta mer om sjukdomen och hur man behandlar den.

Anmälan till  info@ocdstockholm.se

eller ring 08-669 30 39