Evenemangsdetaljer

  • Datum:
  • Lokal: Online

Föreningens medlemmar välkomnas till digitalt årsmöte via zoom. Handlingar finns under ”Aktuellt” på hemsidan. Mötet kommer bland annat behandla:

  • ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse 2021
  • verksamhetsplan 2022-2023
  • riktlinjer för valberedningen
  • val av styrelse, revisorer och valberedning

För att ansluta till årsmötet, klicka på denna länk: https://us06web.zoom.us/j/82053655358